07.06.2012 18:47

Jarní trojdeňák s Čtyřlístkem v Brodku u Přerova

Koncem dubna se konala jedna z velkých akcí našeho střediska. Poprvé se sešli na vícedenní akci všechna vlčata a světlušky z našeho střediska. A to z Niky, Orionu a Lynxu, a také z Medlánecké družinky Lumíků. Původně obří akce nakonec na srazu přivítala celkem 24 dětí a 13 vedoucích, z toho 11 světlušek a 13 vlčat. Z pěkných propagačních letáčků jsme věděli, že se můžeme těšit na známou čtverku z Třeskoprsk. Ale teprve až v klubovně v Brodku u Přerova, kde jsme bydleli, jsme se mohli seznámit s Myšpulínem, Fifinkou, Bobíkem a Pinďou. A podle těchto postaviček jsme se rozdělili na 4 skupinky. V pátek jsme se dozvěděli, že Myšpulínův Chronole t, vynález na cestování časem, ještě není hotový, tak jsme mu ho pomohli dostavět. Obsahoval spoustu páček, okýnek, tlačítek apod. V podání některých družinek to bylo opravdu umělecké dílo. V sobotu jsme se už mohli vydat na cestu časem, ale v tu chvíli se nějakému Zlounovi podařilo Chronolet ukrást. Pátrali jsme po jeho stopách a hledali je po celém Brodku u Přerova. Toto malé poklidné městečko s velkou klubovnou nebylo těžké celé prozkoumat. Po chvíli pátrání jsme získali nůž a brýle jako důkaz. V sobotu dopoledne vyšel čas také na soutěž ve vaření v kotlíku na ohni. Odpoledne jsme hráli přehazku, ale také se bavili o znevýhodněných dětech a zabránili Zlounovi a jeho kumpánům ovládnout svět pomocí paprskovače a triček s osmičkami. Při záchraně světa jsme získali další důkazy o Zlounovi, který nám ale stále unikal.

Sobotní večer jsme se také nenudili, zkusili si trošku šifrování a morseovky s Mišpulínem Fifinkou a Pinďou. Poté jsme se s panem hvězdářem podívali na Saturn a noční oblohu z malé hvězdárny na střeše klubovně, kde jsme spali.

Hned v neděli ráno po snídani jsme zjistili, že nám tu pobíhají 4 Pinďové, a úkol pro mladší byl, aby pomocí úkolů našli toho pravého a starší si zasoutěžili v úkolech, které si vymýšleli navzájem. A jak to nakonec dopadlo s Chronoletem a Zlounem? To bylo ještě zamotané protože Čyřlístek byl ve zprávách nesprávně obviněn z loupeže. Děti jim ale pomohli. Od anonymního přítele dostali tip (roztříhaná písmenka). Ty poskládali do zprávy, a podle nalezených stop, brýlí, kravaty, nože a dalších chytili Zlouna a pak se Chronoletem vrátili zpátky domů.

—————

Zpět