24.09.2014 15:47

Informace pro rodiče - termíny každotýdenních schůzek

Vážení rodiče a děti,

v letošním roce budeme mít celkem 3 družinky, které povedou vedoucí také s pomocí nových sil ve vedení. Nejstarší skautská družinka Žlutých (děti od 11 let výš) má schůzky ve čtvrtek v termínu od 16:30 do 18:30. Jejich schůzky se konají v klubovně u lesního hřiště nad ulicí Sychrov ("klubovna Na Sychrově").

Dvě mladší družinky - Modří (8 - 10 let) a Zelení (nová družinka, holky a kluci 6 - 7 let) mají schůzky, které začínají a končí u obecní tělocvičny u "Keramáku" a jsou od 16:15 do 18:15.

V případě zájmu (zejm. nováčci) můžete napsat našim vedoucím a nebo také naší nové oddílové vedoucí Gízis - Zuzana Luterová (luterova.zuzana@seznam.cz)

Honza Vrubel

—————

Zpět