07.10.2012 13:49

Zahajovací výprava Dlouhý, Široký a Bystrozraký 22. 9. 2012

Zahajovací výpravu ve školním roce 2012/2013 jsme započali tradičně na Keramáku, kde se nás sešlo dohromady osm, z toho dvě vlčata a jedna světluška. Vyrazili jsme po modré značce k lesu, kde jsme se stali svědky promluvy umírajícího krále k jeho jedinému synovi. Stali jsme se rytíři a dvorními dámami tohoto prince a společně s ním jsme se vydali do Spícího království zachránit princeznu ze spárů zlovolného čaroděje pomocí tří kouzelných kamenů. Po cestě jsme se trochu ztratili, ale Dlouhý, Široký a Bystrozraký, které jsme potkali, nám pomohli. Ušli jsme sotva kousek a stalo se neštěstí, ruce Dlouhého se rozpadly na spoustu kousků, které jsme ale pro něj hbitě sesbírali a on nám tak mohl podat první kámen z koruny stromu. Po chvíli se Bystrozrakému podařilo najít další kámen, ale kvůli černokněžníkovu kouzlu nám nemohl říct, kde přesně se nachází a nemohl sám pro něj dojít. Proto nás pomocí svého srdce navedl a podařilo se nám ho najít. Poslední kámen byl ukrytý na dně mohutného jezera, které ani Široký nebyl schopný vypít. My jsme však přidali ruku k dílu a brzy byl i třetí kámen náš. Se všemi kouzelnými kameny jsme se již nemuseli ničeho obávat a vydali jsme se k černokněžníkovu hradu, kde jsme nalezli zakletou princeznu. Pomocí získaných kamenů se nám podařilo zlomit kouzlo a osvobodit ji. Rytíři a dvorní dáma si mohli za své věrné služby ponechat kameny, které je snad budou dále chránit. Rozloučili jsme se s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým a vydali se zpět do naší rodné země, za králem a za rodiči.

—————

Zpět